Raportowanie i analiza danych w gastronomii: Jak wykorzystać informacje do podejmowania lepszych decyzji biznesowych

Raportowanie i analiza danych w gastronomii: Jak wykorzystać informacje do podejmowania lepszych decyzji biznesowych

W branży restauracyjnej, sukces Twojego lokalu nie zależy tylko od smacznych dań i przyjaznej obsługi. Wielu restauratorów zaniedbuje potencjał, który kryje się w gromadzeniu i analizie danych generowanych na co dzień przez ich działalność.