Podniesienie Jakości Obsługi: Szkolenia jako Klucz do Doskonałości w Branży HoReCa

W ostatnich latach branża HoReCa przeszła znaczące zmiany, będące wynikiem dwóch kluczowych czynników: pandemii COVID-19 oraz hiperinflacji. Wielu doświadczonych pracowników zdecydowało się na przekwalifikowanie zawodowe i opuszczenie branży, co spowodowało deficyt wykwalifikowanych specjalistów. Jednocześnie, przedsiębiorstwa zmuszone  były   zatrudniać osoby bez wcześniejszego doświadczenia w branży , co wpłynęło negatywnie na jakość zarządzania hotelami i restauracjami. W ty artykule dowiesz się dlaczego szkolenia Twoich pracowników są tak ważne dla przedsiębiorstw hotelowych i gastronomicznych.

W obrębie dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy z roku na rok w Polsce oferowanych jest coraz więcej szkoleń i kursów. W takich sytuacjach często rodzi się pytanie o celowość korzystania z tego typu usług. Jednak wiele przedsiębiorców nadal zastanawia się, czy warto inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników. Czy słusznie? W ostatnich dwóch latach miałem możliwość przeszkolić i odwiedzić ponad 50  obiektów w całej Polsce. Poziom wiedzy i umiejętności pracowników w wielu miejscach jest nie wystarczający i w głównej mierze nie wynika on z braku chęci czy zaangażowania a braku możliwości czerpania wiedzy od osób doświadczonych, którzy tą wiedzą mogli by przekazać. Kompetencje i wiedza pracowników mają zdecydowany wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. Pracownicy, którzy doskonale rozumieją swoje obowiązki, są w stanie efektywniej wykonywać swoje zadania. Co więcej, większe umiejętności  przekładają się także na mniejszą ilość błędów popełnionych z niewiedzy, a także pomagają  budować pozytywny wizerunek restauracji czy hotelu  wśród potencjalnych Gości. Wsparcie rozwoju pracowników przyczynia się do budowania więzi z firmą i może stanowić dowód uznania za ich zaangażowanie. Nie można zapominać, że opracowanie planu szkoleniowego dla pracowników może długoterminowo rozwiązywać wyzwania związane z rotacją kadry.  Sukces firmy w dużej mierze zależy od inwestycji w rozwój kompetencji pracowników, co staje się kluczowym elementem strategii zarządzania. Często spotykam młodych i niedoświadczonych menedżerów, którzy pomimo chęci nauki nie mają dostępu do wiedzy ani wzorców do naśladowania. Uczestnictwo w szkoleniach to możliwość  poznania  ciekawych ludzi z branży, którzy są wstanie ukierunkować i przekazać odpowiednią wiedzę, która jest wstanie pomóc w prowadzeniu obiektu restauracyjnego czy hotelowego. Szkolenia to również świetna okazja dla osób doświadczonych aby wymienić się swoimi spostrzeżeniami  i nawiązać ciekawe kontakty biznesowe. Nie da się ukryć – żyjemy w czasach, w których wiedza i umiejętności to potęga, a Nasza branża jest jedną z najszybciej zmieniających się branż, dlatego szkolenia w wielu przypadkach pozwalają zmienić punkt widzenia – dowiadujemy się, że problemy, z którymi sobie do tej pory nie radziliśmy, możemy rozwiązać, stosując inne metody lub że od pewnych rozwiązań, do których byliśmy przywiązani, powoli się odchodzi. Mogą zainspirować nas do szukania własnych metod czy zdobywania wiedzy na konkretny temat na własną rękę.

Pozytywy zdają się nie mieć końca, dlaczego więc niektóre restauracje i hotele nie inwestują w rozwój swoich pracowników? Istnieje kilka powodów. Po pierwsze, niektóre przedsiębiorstwa mogą nie doceniać roli edukacji w procesie zarządzania. Po drugie, obawy związane z kosztami mogą powodować opór przed inwestycjami w szkolenia. Po trzecie, negatywne doświadczenia z przeszłości, gdy szkolenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mogą wpłynąć na obawy przed nowymi inwestycjami w ten obszar. Po czwarte, niektórzy właściciele mogą bać się, że przeszkolony personel może odejść do konkurencji, wykorzystując zdobytą wiedzę. I w końcu ostatni czynnik, który hamuje rozwój polityki szkoleniowej w Naszej branży to grupa szefów, którzy są przeświadczeni, że pracownicy sami winni wykazać się inicjatywą i w zakresie własnym planować i opłacać dodatkowe kursy szkoleniowe.

Niemniej jednak, pracownicy niewystarczająco przeszkoleni niosą ze sobą ryzyko dla przedsiębiorstwa, prowadząc do strat lub niższych zysków. Warto zdawać sobie sprawę, że na rynku istnieją dostępne fundusze krajowe i europejskie, które mogą pokryć koszty szkoleń dla personelu. Jednakże, aby te szkolenia przynosiły pożądane efekty, istotne jest wybieranie odpowiednich instytucji szkoleniowych i skuteczna implementacja zdobytej wiedzy w praktyce po zakończeniu kursu.

Picture of Łukasz Maziarski

Łukasz Maziarski

Chief executive oficer GastroInvest Group- w firmie szkoleniowo doradczej, pomagającej restauratorem i hotelarzom osiągać wyższe zyski i satysfakcję z prowadzenia biznesu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *