Gastronomiczna Niedyspozycja: Dylematy związane z Zatrudnianiem Wysoko Wykwalifikowanej Kadry

Współczesna branża HoReCa stoi obecnie w obliczu złożonych problemów związanych z rekrutacją wysoce wykwalifikowanej kadry. Zjawisko to nie omija nawet najmniejszych rodzinnych przedsiębiorstw, a dotyka zarówno renomowanych sieci hotelowych, jak i ekskluzywnych restauracji. Dynamicznie zmieniający się rynek, wsparty rosnącymi oczekiwaniami klientów oraz pracowników, stawia przed właścicielami i menedżerami niezwykle istotne wyzwanie – jak znaleźć odpowiednich pracowników, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie.  W tym artykule przedstawię Państwu swój punkt spojrzenia na tą sytuację. 

Podczas ostatniej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gastronomia – Turystyka – Rynek pracy – Kwalifikacje” uczestniczyłem w dyskusji dotyczącej stanu polskich szkół zawodowych o profilu gastronomicznym oraz hotelarskim. Niestety, moje obserwacje budzą głębokie zaniepokojenie. Programy nauczania, które pozostają często nieaktualizowane od lat, oraz kadra pedagogiczna, która nie zawsze nadąża za nowoczesnymi trendami w branży HoReCa, tworzą ścianę, przez która młodzi ludzie nie chcą przejść. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której nasze dzieci stoją przed wyborem szkoły. Czy sugerowanie szkół o profilu gastronomicznym lub hotelarskim jest obecnie uzasadnione? Niestety, niewielu z nas zdaje sobie sprawę z realiów funkcjonowania tychże szkół oraz z perspektyw, jakie mogą one oferować po ukończeniu nauki. Jednakże, wprowadzenie odpowiednich zmian i współpraca z przedsiębiorstwami mogłyby zmienić tę sytuację.

Wyobraźmy sobie, że uczniowie są szkoleni według najnowocześniejszych programów nauczania, a ich nauczyciele są specjalistami w swojej dziedzinie. Po ukończeniu szkoły, najzdolniejsi absolwenci otrzymują propozycje zatrudnienia w renomowanych miejscach pracy, gdzie mają jasno określone obowiązki, model wynagrodzeń oraz ścieżki rozwoju i awansu. Taka perspektywa mogłaby skutecznie zachęcić młodych ludzi do podążania ścieżką gastronomiczną czy hotelarską.

Osobiście, jako były dyrektor jednego z największych  browarów restauracyjnych w Polsce, miałem okazję zmierzyć się z problemem braku wykwalifikowanej kadry w czasie po pandemicznym . Dzięki wprowadzeniu odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz jasno określonych procedur i standardów, udało się nam skutecznie przyciągnąć młodych pracowników, co zaowocowało zarówno sukcesem finansowym, jak i pozytywnymi opiniami klientów.

Dodatkowo, należy zauważyć, że dynamiczny charakter rynku gastronomicznego wymaga ciągłego dostosowywania się do zmian i innowacji. Dlatego też, kluczowym elementem w procesie kształtowania kadry jest ciągłe szkolenie pracowników oraz rozwijanie ich umiejętności. Firmy działające w branży HoReCa powinny inwestować w programy rozwojowe dla swoich pracowników, zapewniając im dostęp do najnowszych trendów, technologii oraz technik pracy.

Zapewnienie dostępu do różnorodnych szkoleń, kursów zawodowych oraz perspektyw awansu stanowi wyraz zaangażowania firmy w rozwój swojego personelu. Takie inwestycje nie tylko poszerzają kompetencje pracowników, ale również kreują atmosferę, w której każdy czuje się doceniony i wspierany w dążeniu do osobistego rozwoju. Szczególnie istotne jest to dla młodszych pokoleń, które coraz częściej poszukują pracodawców oferujących nie tylko stabilne zatrudnienie, lecz także możliwości rozwoju zawodowego i kariery.

Automatyzacja procesów może stanowić klucz do redukcji niektórych wyzwań, z jakimi borykają się pracownicy gastronomii. Przykładowo, wykorzystanie zaawansowanych systemów zamówień online oraz automatycznych systemów płatności może znacząco zmniejszyć presję czasową na kelnerów, umożliwiając im obsługę większej liczby klientów w krótszym czasie.

Dodatkowo, wprowadzenie nowoczesnych urządzeń i maszyn do przygotowywania posiłków może przynieść znaczne korzyści. Takie rozwiązania nie tylko skrócą czas oczekiwania na dania, lecz także odciążą pracowników kuchni oraz kucharzy. W ten sposób, technologiczne innowacje mogą nie tylko poprawić efektywność pracy, ale również zwiększyć satysfakcję klientów poprzez szybszą i bardziej efektywną obsługę.

Dodatkowo, branża gastronomiczna może skorzystać z innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania personelem. Wykorzystanie systemów planowania grafików, które uwzględniają preferencje pracowników i pozwalają na elastyczność w harmonogramach pracy, może istotnie przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pracowników oraz redukcji rotacji kadry. Dzięki temu, pracownicy mogą lepiej godzić życie zawodowe z prywatnym, co wpływa korzystnie na ich zaangażowanie i lojalność wobec firmy.

Technologiczne narzędzia do monitorowania wydajności oraz zbierania opinii od klientów mogą być wykorzystane do oceny i doskonalenia jakości usług gastronomicznych. Analiza danych z takich systemów pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz dostosowanie strategii biznesowej do oczekiwań i potrzeb klientów. Dzięki temu, restauracje mogą nie tylko utrzymać wysoki standard obsługi, lecz także zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Ponadto, istotnym aspektem jest promowanie branży gastronomicznej i hotelarskiej jako atrakcyjnych środowisk pracy dla młodych ludzi. W tym celu, niezbędne jest budowanie pozytywnego wizerunku branży, który uwzględnia zarówno możliwości rozwoju zawodowego, jak i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Kluczowym elementem jest budowanie pozytywnego wizerunku branży, który przyciągnie młode talenty i zachęci je do podjęcia pracy w sektorze gastronomicznym i hotelarskim.

Przykładowo, restauracje i hotele mogą aktywnie angażować się w promocję swojej marki jako miejsca, w którym pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego i awansu, poprzez organizowanie programów stażowych, praktyk zawodowych czy mentorstwa, firmy mogą zaprezentować potencjalnym pracownikom perspektywy rozwoju kariery w branży. Dzięki temu, młodzi ludzie mogą zdobyć praktyczne doświadczenie oraz poznać różnorodność możliwości, jakie oferuje branża gastronomiczna i hotelarska.

Ponadto, budowanie przyjaznej i wspierającej atmosfery pracy oraz dbanie o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym również przyczynia się do przyciągania i zatrzymywania młodych pracowników.

Wreszcie, ważne jest również promowanie wartości związanych z pracą w branży gastronomicznej i hotelarskiej, takich jak pasja do gotowania, obsługi klienta czy kreatywność w kreowaniu doświadczeń kulinarnych. Poprzez podkreślanie tych aspektów, restauracje i hotele mogą przyciągnąć osoby, które podzielają te same wartości i są gotowe zaangażować się w rozwój swojej kariery w branży.

Nie można zapominać o roli rządu oraz instytucji edukacyjnych w promowaniu i wspieraniu branży HoReCa. Konieczne jest tworzenie programów współpracy między szkołami a przedsiębiorstwami, które umożliwią praktyczne szkolenia oraz staże dla uczniów, przygotowując ich do realiów pracy w gastronomii i hotelarstwie.

Przyszłość branży HoReCa zależy w dużej mierze od edukacji oraz wprowadzenia odpowiednich standardów w obiektach gastronomicznych i hotelowych. Analogicznie do funkcjonowania klubów piłkarskich, gdzie przestrzeganie rygorystycznych zasad i procedur przekłada się na osiągnięcie sukcesu, tak samo w naszej branży należy podchodzić do kształtowania kadry i prowadzenia biznesu.

Łukasz Maziarski

Łukasz Maziarski

Chief executive oficer GastroInvest Group- w firmie szkoleniowo doradczej, pomagającej restauratorem i hotelarzom osiągać wyższe zyski i satysfakcję z prowadzenia biznesu.

Podobne wpisy