Polityka prywatności

Administratorami Twoich danych jest GastroInvest Group, ul. Targowa 3/204, 35-322 Rzeszów.

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych osobowych:

W trybie art. 31 ust. 1 Ustawy oraz art. 28 ust. 3 RODO, Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników, klientów i kontrahentów i uczestników organizowanych wydarzeń. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje w odniesieniu do:

Klientów, kontrahentów, dostawców, uczestników organizowanych wydarzeń i podwykonawców bieżących oraz przyszłych: imię i nazwisko, stanowisko, firma/organizacja adres mailowy, telefon.

Dane wrażliwe zbierane są jedynie na stworzenia certyfikatów, zaświadczeń, wysłania ankiet on-line, wysyłanie ofert firmy GastroInvest Group.

Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt. powyżej jest:

  • realizacja i obsługa zamówień  i umów podpisanych oraz złożonych za pomocą email lub telefonicznie.
  • dopasowanie naszych ofert do Państwa potrzeb i zainteresowań.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw. Powołany do kontaktu jest inspektor danych osobowych – kontakt biuro@gastroinvestgroup.com

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich w procesie oferowania i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania świadczeń umownych. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Konsekwencje naruszenia obowiązków wynikających z art. 28 RODO jest o tyle istotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a) RODO naruszenie obowiązków wynikających z art. 28 RODO podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 euro lub do równowartości 2% rocznego obrotu. Ponadto, zgodnie z art. 58 ust. 2 w zw. z art. 83 ust. 2 RODO, organ nadzorczy dokonujący kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może zastosować szereg środków, np. ograniczenie lub zakazanie przetwarzania danych osobowych, co do których stwierdzono podejrzenie lub samo naruszenie zasad ich przetwarzania.